AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2015

 

Roundtable-keskustelun ohjeet

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiville 23.-24.11.2015 voi ehdottaa abstraktissa aiheestaan suullisen esityksen tai posterin lisäksi myös Roundtable-keskustelua. Kaikille Roundtable-esityksille on varattu tutkimuspäivien ohjelmaan 90 min keskusteluaika. Sinulta esityksen laatijana ja ryhmän kokoon kutsujana odotetaan erityisesti, että toimit ryhmän puheenjohtajana, kutsut ryhmän muut mahdolliset lyhyen alustuksen pitäjät paikalle, esittelet heidät ja juonnat keskustelun kulun.

Ajatuksia herättäviä ja innostavia keskusteluja tutkimuspäivillä on varmasti luvassa. Toivotamme kaikki Roundtable-esitysten pitäjät tervetulleiksi tutkimuspäiville 2015 Helsinkiin!

Alta voit lukea vielä tiiviit ohjeet siitä, mitä roundtable-keskustelun pitäminen sinulta vaatii ja miten keskustelu rakentuu.

Puheenjohtajan tehtävät:
• Abstraktin jättäjänä olet Roundtable-ryhmän puheenjohtaja.
• Roundtable-keskustelun puheenjohtaja kokoaa etukäteen keskustelijaryhmän esittämään alustuspuheenvuorot abstraktissa esittämästään teemasta. Mikäli sinulla ei ole ryhmää, voit vastata alustuspuheenvuorosta itse, jonka jälkeen keskustelu käydään sessioon osallistuvien kesken.
• Puheenjohtaja vastaa siitä, että ryhmässä käydään keskustelua teemasta. Valmistaudu siis viemään keskustelua eteenpäin.

Roundtable-keskustelun kulku (90 min):
1. Osallistujien lyhyt esittäytyminen.
2. Puheenjohtajan lyhyt johdatus aiheeseen.
3. Keskustelijaryhmän valmistellut puheenvuorot. Puheenvuorot voidaan esittää peräkkäin tai keskustelua voidaan käydä erikseen jokaisen esityksen jälkeen.
4. Nopea kommenttikierros, jossa jokaisella on mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä asiasta.
5. Keskustelua laajemmin aiheesta.
6. Puheenjohtaja päättää keskustelun.

etusivu »

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2015