AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2015

 

Posterien ohjeet

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiville 2015 voit ehdottaa abstraktissasi tutkimuksesi tai kehittämishankkeesi esittelyä myös posterilla. Posteri on hyvin yleinen tapa esitellä tutkimustyötä ja -tuloksia sekä kehittämishankkeita seminaareissa.

Tutkimuspäivillä 2015 posterit kootaan näyttelytilaan rakennus 1. aulaan, jossa ne ovat kävijöiden nähtävillä. Ensimmäisen päivän ohjelmassa on varattu erillinen aika posterikävelylle.

Jokainen esittäjä tuo tapahtumaan mukanaan valmiin painetun posterin. Posterit tulee tuoda 23.11. maanantaina klo 8.00-9.00 posterinäyttelyalueelle. Tapahtumajärjestäjällä on posteriesittelyä varten posteriseiniä, joihin posterit kiinnitetään. Paikan päällä on kiinnitystarvikkeita, mutta voit varata niitä mukaan myös itse.

Tarkista varattu tila sekä tarkemmat ajankohdat tutkimuspäivien ohjelmasta.

Posteriesitykset tuli jättää 11.9.2015 mennessä. Posteriehdotusten hyväksynnästä ilmoitettiin sähköpostitse 21.10.2015. Odotamme innolla pääsevämme näkemään kaikki posterit ja toivotamme postereiden esittelijät tervetulleiksi tutkimuspäiville 2015 Helsinkiin!

Miten toteutan posterin?
Suosittelemme tekemään posterin koossa A0 (841 x 1189 mm), mutta halutessasi voit toteuttaa posterin myös pienemmässä koossa. Posterin esittelypisteellä voi lisäksi jakaa esitteitä posterin aiheesta. Monilla oppilaitoksilla ja organisaatioilla on käytössään oma graafinen pohja, joka helpottaa suunnittelua. Apua posterin toteuttamiseen saat usein omasta organisaatiostasi.

Tutkimuspäiville 2015 voit valmistella joko tieteellisen tai ammatillisen posterin. Näiden kahden posterin ominaispiirteet ovat karkeasti seuraavat:

• TIETEELLINEN POSTERI
Tieteellisessä posterissa kuvataan tiiviisti tutkimusta ja sen tuloksia. Sisältö koostuu johdannosta, aineisto- ja menetelmäkuvauksista, tuloksista sekä johtopäätöksistä. Kuviot ovat hyvä tapa kiteyttää asioita.

• AMMATILLINEN POSTERI
Posterissa voidaan kuvata esimerkiksi jonkin hankkeen etenemistä ja tuloksia. Posterin sisältö on tieteellistä posteria vapaamuotoisempi. Tekstin lisäksi kannattaa hyödyntää kuvioita ja kuvia.

Lisää ohjeita posterin tekoon löydät esimerkiksi osoitteesta: http://tiedeposteri.wordpress.com

etusivu »

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2015