AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2015

 

Abstraktien ohjeet

Abstraktit tutkimuspäiville tuli jättää 11.9.2015 mennessä. Toivoimme AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäiville 2015 koulutuksen kehittämishankkeisiin sekä tutkimustyöhön liittyviä ehdotuksia. Abstraktien hyväksynnästä ilmoitettiin sähköpostitse 21.9.2015. Abstraktit jätettiin Webropol-lomakkeella, joko suomeksi tai englanniksi.

Pituudeltaan abstraktin tuli olla maksimissaan 1500 merkkiä. Abstraktia jättäessä valittiin, haluaako käsitellä aihettaan suullisena esityksenä vai posterina. Lisäksi oli mahdollista ehdottaa myös Roundtable-keskusteluryhmää.

Abstraktista tuli käydä ilmi:
• tekijä(t)
• taustaorganisaatio
• aihe: tutkimus / kehittämishanke / muu aihe
• kysymykset ja tavoitteet
• menetelmät / toteutus
• tulokset ja johtopäätökset


etusivu »

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2015