ALVAR Mobiili yhdistää eri tahot

ALVAR Mobiili on AEL:n ja Kotopron yhteistyönä syntynyt digitaalinen alusta, joka on kehitetty kokonaisratkaisuksi työpaikoilla järjestettävän koulutuksen ja osaamisen hankkimisen sekä taitojen kehittymisen todentamiseen.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen seurannan lisäksi sovelluksesta löytyy asiakirjat ammatillisiin tutkintoihin liittyviin näyttöjen suunnitteluun, dokumentointiin sekä arviointiin. Opiskelijalla on mahdollista liittää kuvia ja videoita asiakirjoihin sekä tallentaa sinne piirustuksia, ohjeita, raportteja tai dokumentteja liittyen suoritettavaan työhön. Sovellus on helppo käyttää ja se kulkee opiskelijan mukana kätevästi hänen taskussaan.

ALVAR Mobiili tehostaa yhteydenpitoa opiskelijan, työpaikan ja opettajan välillä.

Sovelluksen kautta opettajan, kouluttajan tai työpaikkaohjaajan on helppo seurata opiskelijan kehittymistä reaaliajassa ja voivat antaa sen kautta tarvittaessa palautetta opiskelijalle. Myös näytön arviointi tapahtuu ALVAR Mobiilissa. Sovelluksesta löytyy koko tutkintoa ja tutkinnon osia koskevat arviointiasiakirjat ja linkki aina kyseisen tutkinnon osan ePerusteisiin. Asiakirjoihin arvioijat pääsevät kirjaamaan osaamisen arvioinnit, osaamisen perustelut ja antamansa arvosanan tutkinnon osittain sekä allekirjoittamaan sähköisesti arviointipäätöksen. Kaikki tapahtumat kirjautuvat opiskelijakohtaiseen asiakirjaan, joka voidaan tarvittaessa koota PDF-tiedostoksi. Näin näyttömateriaalista syntyy arkistoitava sähköinen dokumentaatio, jossa kaikki liitteet ja dokumentit ovat kootusti yhdessä paikassa.

ALVAR Mobiilin ainutlaatuisuus ja etu on alustan perusajatus: yhdistää opiskelija, opettaja, työpaikkaohjaaja ja muut osaamisen kehittymisen seurantaan, osoittamiseen ja arviointiin osallistuvat henkilöt helposti samaan paikkaan.

Lisätietoja:
Kehitysvastaava Veijo Kykkänen
050 495 1052, veijo.kykkanen@alvar.fi

ALVAR Mobiilin ammattialat ja tutkinnot

ALVAR Mobiilin käyttö

ALVAR Mobiilin tilausNäytön seuranta ja arviointi ALVAR Mobiililla

Katso oheiset esitykset, joissa on animaation tavoin kerrottu miten näytön seuranta ja arviointi voidaan tehdä kätevästi ALVAR Mobiililla paikasta ja ajasta riippumatta. Opiskelija, työpaikan edustaja ja opettaja voivat kaikki dokumentoida oman osuutensa mobiilisti ja tuloksena syntyy opiskelijan ammattitaidon osoittamisen dokumentaatio. Syntynyt näyttödokumentti voidaan tallentaa PDF-tiedostona ja opiskelija saa myös omasta näytöstään selkeän allekirjoitetun dokumentin.
Dokumentointi ALVAR MobiilillaArviointi ALVAR Mobiililla